Фалира ли Левски? Ето решението на съда

Софийският градски съд спря делото за откриване на производство по несъстоятелност на Левски, заведено от фирмата “Глобъл мениджмънт” ЕООД.  БЛИЦ

То обаче не е прекратено, а само временно спряно, докато съдът не се произнесе по другото дело за несъстоятелност, заведено от фирмата “Титан 77”, което също е спряно.

От фирмата “Глобъл мениджмънт”, която е собственост на футболния мениджър Николай Жейнов, имат една седмица да обжалват.

Winbet – победата е емоция! (18+)

Ето информацията от сайта на Софийския градски съд:

Търговско дело 2711 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-15 състав
21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 27.12.2018г.
Образувано на 27.12.2018г. по Молба за обявяване в несъстоятелност
Входящ документ 167999 от 21.12.2018г.

Молител ГЛОБЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 3.1.2019
Резултат: Спряно
СПИРА производството по т.д. №2711/2018г. на СГС, ТО, VІ-15 с-в до приключване на производството по т.д. №2390/2018г. на СГС, ТО, VІ-11 с-в с влязъл в сила съдебен акт.
Определението може да се обжалва от „Глобъл Мениджмънт“ ЕООД с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.